Under skiftet juni/juli kommer denna sida att uppdateras och därefter löpande efter anmälda segelbåtar.