Hej Seglare

Gaff Yacht Societys (GYS) klassiker  äger i år rum i Sandhamn söndagen den 9 augusti direkt efter Sandhamnsregattan.
Alla gaffelriggade båtar och övriga klassiska (se nedan) båtar med minst 40 kvm segelyta är välkomna att delta. Klassiska båtar med en segelyta mindre är 40 kvm seglar om ”Svensk Lösen” pokalen.
Med klassiska segelbåtar avses båtar som är äldre än 40 år, eller byggda enligt en officiell mätregel eller på ritning som är äldre än 40 år eller båtar med gaffelrigg. Även båtar tillhörande entypsklasser designade för mer än 40 år sedan kan delta, liksom andra båtar med klassiskt utseende men i det senare fallet efter godkännande i varje enskilt fall från Kappseglingskommittén.

TSBTR och Svensk Lösen                    750 kronor                
Gaffelriggade jakter, reducerat pris    350 kronor 
    
 
Anmälan, se folder till vänster, ska innehålla uppgifter om:
1.              Vilken eller vilka tävlingar du vill delta.
2.              Seglar du med spinnaker.
3.              Båtens namn.
4.              Båttyp.
5.              Segelnummer.
6.              Aktuellt mätetal, eller om inte sådant finns anges ett äldre mätetal
                 enligt någon handikappregel (t.ex. LYS; SRS; Scandicap; NL) om ett
                 sådant finns.
7.              Lite data, historik och kuriosa om båten.
8.              Rorsmans namn, adress, telefonnummer och ev. e-postadress.
9.              Antal besättningsmän/kvinnor inkl. kapten
10.            Båtklubb.
11.            Om anmälaren är annan än rorsman, dennes namn, adress, telefon-
                 nummer och mejladress.
12.            Uppgifter om antal middagar som önskas.

Anmälan ska göras senast fredag den 31 juli 2020. Avgiften ska vara GYS tillhanda på PG 11 80 05-8 senast den 31 juli 2020.

Efteranmälan medges till den 5 augusti med 50% förhöjd avgift.