Försvunna priser
Under året som gått har vårt förråd av priser inventerats. Vi har många! Men det visade sig att en hel del av dem verkar ha bosatt sig hos vinnarna även om de är vandringspriser. Det vore mycket bra om dessa återlämnas.

Kontakta

  • Anders Ellström, adress Genvägen 14, 133 38 Saltsjöbaden. Telnr 070-897 7535.
     eller
  • GYS c/o Evaldt, Lill-Jansplan 4, 114 25 Stockholm; sekreterare@gys.se