Calle Huun´s Int.5M yacht på fin kryssbog

R10 S5 TAMARA

En ung skäggig Pelle Brandt, Gerd Cyrus

Pelles syster. foto Åke Cyrus

Mer info? skicka till gys@gys.se

"Havets Stålhund" ANEMOS

 Riddarfjärden. Någon gång

 på sjuttiotalet

ANEMOS sportiga och

tävlingsinriktade besättning:

Anders Lundberg Sten Holmqvist

Bonne Sundberg Gogo Wiström

Sven Erik (Pippi) Stjernebo

Gotland Runt sent sextiotal


Skummsleven X:et

Riddarfjärden 1975

Tommy Bennwik 

Stefan "Bokis" Andersson

Miklos von Matuska

R8/S16 Ilderim sjösatt 1938, Tore Holm Yachten forsar fram på Riddarfjärden R8/S16 Ilderim sjösatt 1938, Tore Holm Yachten forsar fram på Riddarfjärden
Plym 55:an Rio i en lugn vik. Byggd 1914 och still going strong!

BrittMari 1965

BrittMarie. Mats Hådell på banjo

Åke Edin i aktern