Årets båtmässa i två omgångar
9-12/3  och 16-19/3
 

Som första paragraf i klubbens stadgar står:

Gaff Yacht Societys främsta syfte är att verka för äldre segelbåtars och segelbåttypers bevarande samt för en sund och vettig utveckling inom segelsporten. Sällskapet skall också motverka likriktning inom segelsporten och vara seglingskonstens värn.