GYS Jubileumsregatta 2020
THE SCANDAL BEAUTY TROPHY RACE

Gaff Yacht Societys (GYS) klassiker äger i år rum i Sandhamn söndagen den 8 augusti direkt efter Sandhamnsregattan.
Alla gaffelriggade båtar och övriga klassiska (se nedan) båtar med minst 40 kvm segelyta är välkomna att delta. Klassiska båtar med en segelyta mindre är 40 kvm seglar om ”Svensk Lösen” pokalen.

Vårens klassiker, GYSMEN HILL

Alltid första helgfria lördags morgonen i maj

GYS MIDSOMMAR är en myt-omspunnen klassiker.

GYS Ur-fartyg "Finest Quality" som pryder

vår vinjett

Som första paragraf i klubbens stadgar står:

Gaff Yacht Societys främsta syfte är att verka för äldre segelbåtars och segelbåttypers bevarande samt för en sund och vettig utveckling inom segelsporten. Sällskapet skall också motverka likriktning inom segelsporten och vara seglingskonstens värn.