GYS MIDSOMMAR är en myt-omspunnen klassiker.

GYS Ur-fartyg "Finest Quality" som pryder

vår vinjett

Som första paragraf i klubbens stadgar står:

Gaff Yacht Societys främsta syfte är att verka för äldre segelbåtars och segelbåttypers bevarande samt för en sund och vettig utveckling inom segelsporten. Sällskapet skall också motverka likriktning inom segelsporten och vara seglingskonstens värn.