Stockholms stadshus fyller ju jämnt.
             ETT TILLFÄLLE SOM INTRÄFFAR EN GÅNG
För 100 år sedan var Riddarhavet fyllt av skönheter.
Nu 100 år senare kommer det att kunnas  "gå torrskodd över fjärden"...


Vi är inbjudna till att, tillsammans med KSSS  arrangera JUBILEUMSSEGLINGARNE!
Helgen före midsommar.

                    KOM!!!!
Anmäl dig till någon Av de tre klasserna.
Din båt längtar efter att leka tillsammans med andra.
Varken klubbtillhörighet eller SRS-tal är nödvändig
                    KOM!!!!

* 100-åringarna (Båtar med aktningsvärd ålder.)
* Klassikerna (Träbåtar, metallbåtar och gaffelriggade båtar.
* Öppen klass (Övriga båtar äldre än 50 år, eller byggda efter en 50 år gammal ritning)